Certifikovaná skartace dat

                    

 Všechny společnosti, které využívají výpočetní techniku znají problém se skartaci dat na paměťových médiích / pevných discích, paměťových kartách, pamětech mobilních telefonů…/. Skartace firemních dat je třeba provést vždy s výměnou počítačů, notebooků, diskových polí, mobilních telefonů atd. Státní instituce a společnosti mají tuto povinnost „ze zákona“. 

Skartaci nepotřebných dat je však důležité provádět i průběžně. Výrazně se tím omezuje možnost zneužití nebo úniku citlivých informací.

Běžně známe příkazy operačního systému / delete/ však neprovádějí zničení vlastních dat.  Při použití tohoto příkazu dojde pouze k vymazání cesty k datovému poli.  Vlastní data však zůstávají neporušena  dokud nejsou „přepsána“ dalšími informacemi.  Avšak ani toto jednoduché přepsání nezajišťuje zničení původních dat.   Proto někteří uživatelé / banky, vojenské organizace, školy…/ provádějí mechanické ničení paměťových médií. To je však technicky velmi náročné.  Někteří uživatelé skladují původní disky ve svých chráněných skladech. V obou případech však není možné původní počítače znovu použít na méně náročných aplikacích a tím prodloužit životnost počítačů, ušetřit značné množství finančních prostředků a odlehčit životnímu prostředí.

 

Společnost  Blancco  nabízí řešení.

 • Blancco je spolehlivým partnerem velkých mezinárodních společností, státních institucí- ministerstev obrany, vnitra, zdravotnictví- a více než 250 IT společností
 • Software firmy Blancco spolehlivě skartuje data z počítačů a umožňuje tak jejich další prodej bez rizika pro původní uživatele. O provedené je automaticky vytvořen protokol.
 • Organizace pracující s citlivými daty využívají Blancco jako účinný nástroj zabraňující zneužití těchto informací.
 • Provedení skartace dat osvědčuje digitálně zabezpečené hlášení.
 • Blancco poskytuje i inventarizační funkce včetně ověření hardware konfigurací, výpisu sériových čísel a registračních čísel použitých programů, využitelné i pro evidenci majetku.
 • Systém Blancco je určen především velkým organizacím. Jeho implementace do bezpečnostního systému organizace výrazně zvyšuje kybernetickou bezpečnost.
 • Systém Blancco je certifikován řadou významných světových certifikačních autorit.

K základním výhodám řešení od Blancco patří:

 • S pomocí Blancca můžete odstranit všechna data z hard disku a zachovat jeho funkčnost
 • Blancco má více než 20 let zkušeností s bezpečným a rychlým mazáním dat
 • Data skartovaná pomocí systému Blancco nemůžou být už nikdy obnovitelná a nelze je přečíst žádnou existující technologií.
 • Na požádání může skartační program poskytnout detailní informace o tom, která data byla zničena.
 • Je rychlejší a bezpečnější než jakákoli alternativní metoda
 • Poskytuje informace pro evidenci a inventarizaci majetku
 • Blancco je schopno vymazat data ze všech částí hard disku, včetně zakázaných a nepřístupných sektorů
 • Blancco je používáno vládními organizacemi, nemocnicemi, a mnoha dalšími společnostmi po celém světě
 • Blancco je dodavatelem s příslušnými certifikáty a oprávněními
 • Systém Blancco vám pomůže plnit veškeré zákonné požadavky na ochranu a skartaci dat.

Blancco. To je vaše bezpečnost a klid. Kontaktujte nás!

Více informaci o systému Blancco naleznete na webu www.blancco.com

Dotazy k certifikované skartaci dat

Dotazy k certifikované skartaci dat

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

Po kliknutí na "Odeslat zprávu", bude zpráva zaslána na náš e-mail. Odpověď můžete očekávat do 2 pracovních dnů. Většinou to ale bývá do pár hodin.

Tisknout


Rychlý kontakt

VT DATA a.s.
Jablonského n. 49
566 01 Vysoké Mýto
Tel.: 465 421 761

VT DATA, a.s. - pobočka
Poděbradská 56/186
180 66 Praha 9
Tel.: 284 819 771

Repasovaná technika